header_generaties.png

 


Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg is goede vakliteratuur onmisbaar. Zij maken gebruik van vakbladen, kennisbanken, boeken, etc. van uitgevers uit heel de wereld. Frencken advies & support zorgt ervoor dat de gewenste literatuur voor de gezondheidszorg beschikbaar is.

 

Educatie

Binnen het onderwijs moeten de leraren en professoren altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Dit om zo de kwaliteit van het onderwijs op een hoog peil te kunnen aanbieden aan de studenten. Via Frencken komen zij aan de juiste vakliteratuur.

 

 

 

Overheid

Ministeries, provincies en gemeenten werken dagelijks met verschillende bronnen, waarmee de ambtenaren hun werk goed kunnen uitvoeren. Frencken voorziet ze van deze bronnen door deze op tijd aan te vragen, te verlengen en mutaties door te voeren.

 

Financiële dienstverlening

Voor banken, accountantskantoren, verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties binnen deze branche is het van groot belang dat ze hun klanten kunnen adviseren over de laatste financiële producten. Om daarover up to date te blijven, maken ze gebruik van digitale portals, dagbladen en alle andere vakinformatie. Frencken ontzorgt hen hierin.

 

 

Advocatuur

Een advocaat wil niet aan een zaak werken met een oude druk van een wetboek. Frencken attendeert advocatenkantoren wanneer er een nieuwe druk van een wetboek uitkomt. Het is ook mogelijk dat deze automatisch wordt geleverd bij het verschijnen van een nieuwe druk. Daarnaast brengen wij in beeld welke digitale content het kantoor gebruikt en doen het beheer hier van.

 

Industrie

Binnen de industrie moet men op de hoogte zijn van bepaalde veiligheidsvoorschriften of normen waarbinnen gewerkt moet worden. Steeds vaker worden deze behalve in papieren vorm ook digitaal aangeboden. Frencken zorgt ervoor dat de juiste mensen binnen de organisatie toegang hebben tot deze informatie.

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

^ Naar boven